Pedagogiska tips, Ridskoleliv, Veckans Övning

Naturbana med hinder.

”Repetition är kunskapens moder” så sa en ung ridelev till mig härom veckan. Ett överraskande citat från en tioåring kan tyckas, men det var något hon hört sin mamma säga många gånger, sade hon till mig. Och visst är det så! Jag upplever att de allra bästa ridövningarna är de som kan följa varandra och bygga på varandra i en naturlig upptrappning/utveckling.

Denna vecka har vi ett sådant upplägg för de flesta av ridskolans ridgrupper här hos oss.

Förra veckans Naturbana har denna vecka uppgraderats med hinder! Övningen är i sig inte ny: Både elever och ponnyer kan banan, vet vägarna. Att ponnyerna också kan vägarna/uppbyggnaden/strukturen är något vi nästan alltid bygger vår verksamhet kring. Vägarna och tempot i banan är väl förankrat hos alla sedan förra veckan. Övningen är inte ny, men upplevelsen blir till viss del ny!

Alla grupper börjar denna övning med att skritta runt banan, liksom förra veckan. Denna vecka allra först vid sidan om hindren. De ser då var hindren står, kommer ihåg (påminns) vad de olika konornas färger betyder (blå = skritt och orange = trav/galopp).

Därefter får de rida banan två och två, fortfarande vid sidan om hindren men nu lägga till trav på de tillåtna sträckorna. Paren är från början planerade som så att en lugnare ponny går före en piggare. De uppmanas att hålla ihop och gärna prata med varandra i paren genom banan. Mellan paren blir det då lite längre avstånd, vilket skapar goda förutsättningar för en lugn start när det kommer till att lägga till hinder.

Då första paret kommer tillbaka till start får de instruktioner om att nu lägga till hinder. I och med att det redan varit ute på banan i de gångarter som ska vara, har de nu bara ett moment att lägga till. Varje par som kommer i mål får samma instruktioner inför sin tredje runda.

Övningen i par med hinder rids sedan några gånger. Som ridlärare observerar jag noga alla par genom banan och kan vid behov/önskan om högre tempo växla tätryttare i paret till den piggare ponnyn först istället inför ny runda om jag ser och bedömer det möjligt.

En övnings uppbyggnad/upptrappning är helt avgörande för utfallet! En övning likt denna kan bli både rörig och väldigt icke-säkerhetsmässig vid fel upplägg, men en helt underbar upplevelse under rätt förutsättningar; noga genomtänkt och väl genomförd. Det är den tanken jag vill ska nå fram i  mina inlägg här på bloggen; Riktig ridundervisning är genomtänkt ur så många aspekter, och det är det du alltid ska kunna känna dig trygg med när du rider på en riktig ridskola! 

De högre grupperna kan sedan som avslutande moment – om det bedöms lämpligt efter dagens förutsättningar – genomföra övningen en och en. Den övriga gruppen placeras då på en ”medellinje” på gräsytan mitt på kartan (mellan volt, träd och dike). En och en skickas iväg till start, med stora mellanrum nog att inte lockas att springa ifatt varandra men ändå med några ekipage åt gången i rörelse på banan.

Feedback från eleverna efter denna övning har varit stora leenden, ”åh” och ”wow”. Några har sagt att det varit ”det bästa de någonsin varit med om”. Och då känns det som att det blev precis så som vi tänkt. Härligt!

naturbanamedhinder

silver

Pedagogiska tips, Ridskoleliv, Tankar om hästar, Veckans Övning

Naturbana

… eller ”när konorna gick ut på äventyr”!

Vi rider alltid utomhus hos oss, av den enkla anledningen att vi inte har något ridhus. Oftast rider vi på ridbana, men ända sedan vi startade ridskolan för elva år sedan har vi haft minst en lektionsvecka per termin avsatt för uteritter med ridgrupperna.

Vi har ibland ridit ut på vanlig tur och vi har ibland ridit i en stor gräshage både på volter och i kuperad terräng. För både häst och ryttare är det otroligt nyttigt och bra med omväxlande ridunderlag och ridmiljö.

Vi tycker att det är jätteviktigt att våra elever redan från tidig ålder lär sig att rida ute, att anpassa tempo efter underlag, att lära sig både följa och stödja hästen i olika typer av terräng – och det kanske allra viktigaste – att VÅGA rida utanför ridbanan (ridhuset).

För våra ponnyer innebär det dels ett omväxlande och roligt inslag i arbetsbeskrivningen, och det innebär träning av både styrka, kondition och uppmärksamhet. Alla våra ponnyer följer med på uteridningen, därför att vi valt att ha ponnyer som fungerar på alla vis. En del blir lite piggare ute, kanske lite ”tittiga” .. eller hungriga! Allt detta ingår i ryttarens utbildning! Viktigt är dock att det sker under kontrollerade former med ett sunt säkerhetstänk – för att alla inblandade ska få ut så mycket positivt som möjligt av situationen.

Våra uteridningtillfällen har alltid varit mycket uppskattade!

I praktiken har vi alltså tillämpat begreppet ”naturbana” redan innan det fanns. Därför känns det lite extra fint att det nu faktiskt finns och att det har blivit ett helt koncept.

Peder Fredricson har tillsammans med Agria tagit fram en metod som kallas Agria Naturbana. Det är faktiskt mer än bara en metod, det är en hel träningsfilosofi  för utbildning av glada hållbara (tävlings)hästar.

”Det är en önskan att inspirera alla ryttare, oavsett inriktning, ålder eller utbildningsståndpunkt, till att börja träna och utbilda sin häst i skog och mark, likväl som på ridbanan. Idag är det tyvärr alltför vanligt att hästar bara rids i ridhus och på ridbana och en del av syftet med det här utbildningsprojektet är att förmedla klassisk utbildning i skog och mark till nästa generations ryttare”.  (Läs mer här!)

Kortfattat menas alltså att uteridning inte bara behöver betyda att gå på tur. Uteridning kan användas enligt samma koncept som ridbaneridning och det är något vi också både förespråkar och tillämpar! Vår fantastiska stora gräshage ligger precis intill sjön, den har både platt och kuperad terräng och innehåller mängder av möjligheter. Där håller vi till med vår naturbana!

Här kommer vårt bidrag!

Blå konor = skritt. Orange konor = trav (eller galopp på högre nivå). De olikfärgade konorna är fantastiska pedagogiska redskap!

n4n1n8naturbanan7n2n3n11n9n10n6n12

 

Pedagogiska tankar och resonemang, Veckans Övning

Veckans övning – introduktion!

Nu är det dags att sätta fart på höstterminen på alla fronter. Så även här på bloggen är min plan! Det är dags att fylla på med en ny kategori kallad ”Veckans Övning”. 

Mitt förra inlägg handlade just om planering, genomförande och dokumentation – den så viktiga inramningen av verksamheten. Här kommer alltså lite extra fokus på planeringen.

Terminen på ridskolan har en terminsplan. Den är viktig! (Förvånansvärt många ridskolor saknar en tydlig terminsplan har jag märkt). Den ska också vara synlig för alla. Terminsplanen ska vara den röda tråd som löper genom ridundervisningen över tid. Den ska vara lagom varierad och lagom repetitiv. Det ena ska följa det andra på ett klokt och genomtänkt vis. Den ska gynna hästarnas arbete samt stimulera elevernas inlärning och engagemang. Det är grovplaneringen.

Varje lektion ska sedan planeras mer detaljerat. Där ska också finnas en tydlig röd tråd. Om strukturer för att skapa ett lektions-PM har jag skrivit här. Detta inlägg handlar inte så mycket om strukturerna, men kom ihåg att de finns där! Detta inlägg handlar istället om utmaningen att skapa en ridövning som kan fungera på ett likvärdigt vis men på många olika nivåer. Det är det som är ridskolans utmaning! Jag lägger ned otroligt mycket tid och energi på att fundera kring just detta. Främst utifrån två olika perspektiv;

Hästperspektivet: Ridövningar på ridskolan måste vara byggda på det vis att det inte sliter på hästarna. Det är ryttarna som ska arbetas. Hästarna ska inte tröttas ut. Det betyder absolut inte att lektionen bara ska vara i långsam skritt. Troligtvis märker du inte ens att denna grundtanke finns om du rider på en ridskola som är bra på detta – det är liksom meningen! 🙂 Ridövningar på ridskolan måste också vara byggda på det vis att hästarna förstår sina arbetsuppgifter – sin arbetsbeskrivning. Om de gör det, då är de mer intresserade av att göra ett bra jobb. De kan inte uttala ett syfte eller en önskan kring detta, men de kan känna en känsla av tillfredsställelse under tydligt ledarskap och rutiner. Läs gärna mitt inlägg om hästar här!

Det pedagogiska perspektivet: Jag kunde kallat det elevperspektivet men jag väljer att inte göra det. Jag kallar det för det pedagogiska perspektivet eftersom det ger en större vidd. Det pedagogiska perspektivet innefattar både elever, åskådare och hästar. Och ännu fler. Här är vi givetvis till stor del inne på just det där med strukturer och uppbyggnad. Vem som helst som deltar i, eller tittar på en ridlektion ska uppleva att där finns en plan och en strävat att nå någonstans. Ibland tycks den allmänna upplevelsen av ridskoleridning vara att ”man bara rider runt där”. Jag är till viss del beredd att hålla med om det, för jag har sett det också. Det har jag skrivit lite om här. Och det är en viktig del i det som är min strävan med både min egen ridskola och med denna blogg – att ändra på den uppfattningen! Det pedagogiska perspektivet syftar också till att veta var du befinner dig som ridlärare, var du ska lägga nivån och hur mycket du kan och bör ”tänja” dig åt olika håll. För det är ju just däri verklig utveckling sker – att inte bara se och undervisa dina elever där de är utan också se vart de just för stunden har möjlighet att nå. Det kallas för den proximala utvecklingszonen och är något som ligger mig mycket varmt om hjärtat!

Detta var nu bara en liten introduktion i kategorin Veckans Övning i vilken jag också såklar ska leverera ett antal konkreta ridövningar, så småningom 🙂

röd tråd

Pedagogiska tankar och resonemang, Ridskoleliv

Ridlägerliv – planering, genomförande & dokumentation!

Av alla delar i detta otroligt varierande jobb som ridlärare, är ridlägerlivet garanterat det allra bästa – tycker jag! Ridläger betyder en hel vecka med samma grupp. En dröm för den som tycker om att planera, reflektera och strukturera! 🙂

Förutom den otroligt fascinerande gruppdynamiken – som vi ska titta närmare på en annan gång – handlar det om den fantastiska möjligheten att rama in en ridlägervecka!

Att rama in en verksamhet är det som gör verksamheten bra, det är jag vid det här laget helt säker på. Med inramning menar jag då allra främst den för mig gyllene retoriska tumregeln ; ”Säg vad du ska säga, säg det, sammanfatta vad du just har sagt”. Detta tillämpat på en ridlägervecka blir ett fantastiskt koncept som också kan sammanfattas; planering, genomförande och dokumentation. Tre oerhört viktiga delar som ingen av dem bör lämnas åt slumpen. De bör dessutom få lika delar utrymme i verksamheten. Här kommer mina bästa tips:

En bra planering är så viktig! Det är ramens första sida. Den förbereder, skapar strukturer, förtydligar tankar och mål. Planera för dig själv, men planera alltid som om du planerar åt någon annan att verkställa. Planeringen bör dessutom vara tydlig för den som ska ”utsättas” för den. Just detta sista kan ibland glömmas bort har jag märkt. Beroende av vem som är mottagaren måste planeringen presenteras på olika vis. Våga tänka till! Använd fantasi, färg och bilder. Det ger så mycket. För en del ger det ännu mer än mycket. Ännu mer än du anar. För en del elever är en god och tydlig planering väl presenterad det som faktiskt gör att de alls vågar komma. Eftersom du (oftast) inte på förhand vet vilka dessa elever är så gör du planen för alla! Repetera sedan planeringen ofta. För dig själv och för de andra.

Genomförandet ska följa planen. Det är väldigt viktigt. Det är sida två i ramen. Gör det du sagt att du ska göra, säg det du sagt att du ska säga. Det ger trygghet och det gör dig seriös och trovärdig. Ibland händer saker som gör att du inte har möjlighet att följa planen. Det ingår på ett vis också i planen. Om det skulle inträffa – berätta alltid varför du valt att ändra. Även om det för dig är självklart och även om du tror att dina elever har uppfattat varför. Säg det ändå. Sätt ord på det självklara. Alltid! Gå sedan tillbaka till planeringen så snart du kan igen. Och berätta när du gör det!

Dokumentationen är den tredje och sista sidan av ramen. Det är då du sammanfattar, knyter ihop. Glöm inte bort den delen! Och glöm inte bort att delge de som har deltagit! Ta bilder och visa. Skriv om det. Prata om det. Återkoppla till det. Dokumentationen är också grunden till din kommande planering. Och för din marknadsföring om du så vill. De bilder du tog vid genomförandet av det du sagt att du skulle genomföra, kan användas till kommande planering för att visa upp vad du planerar ska genomföras. Om det finns bilder på precis det, då är cirkeln sluten – i det här fallet triangeln allt hänger ihop! 

pärm

Ett uppslag ur min välfyllda halvdagsridlägerpärm på bild ovan! Här finns scheman på olika vis; veckoschema, dagsschema med ritade klockor (alla barn kan inte klockan, men några kanske kan jämföra visarna med stallklockan?). Bilder, färgglatt, arbetsmateriel, banskisser, arbetsbeskrivningar. Med mera. Vi andas och lever denna pärm på sommaren!

Arbetsmaterial, Pedagogiska tips

Levande teori med leksakshästar!

Ett jättebra tips är att använda verklighetstrogna leksakshästar i teoriundervisningen! De fina Schleich-hästarna är ju fantastiska! Jag har (på nåder) fått låna åtta stycken av min dotters hästar för att prata om olika hästfärger på ridskolan. Jag har då också passat på att konkretisera de viktiga orden FLOCK – FLYKT – FODER med hjälp av dessa i små scener där jag spelat upp rangordning, beteenden och sinnen.

Ju fler sinnen vi stimulerar vid undervisning, desto större chans finns att våra elever lär sig det vi önskar att de ska lära sig. Eftersom alla är olika och det finns många olika sätt att lära in, är vår utmaning som lärare att skapa lärtillfällen där så många som möjligt ges möjlighet att fånga upp den kunskap vi vill förmedla – på det vis som passar dem bäst!

Dessa leksakshästar kommer jag definitivt att fortsätta bygga många av mina teorilektioner kring. Men jag tror att jag måste köpa mig (ridskolan) en egen flock 🙂

leksakshästar

Pedagogiska tankar och resonemang, Pedagogiska tips

Mot framtidens ridskola!

Livet med den egna ridskolan i hektiska maj har gjort att det blivit lite öde här på bloggen. Det har blivit mer av det praktiska och mindre av det teoretiska så att säga. Så är det ibland! Idag lägger jag in en ”artikel” eller något liknande som jag skrev för en tid sedan men som inte hamnade någon annanstans är just bara här. Den kan fungera som en liten sammanfattning av en hel del jag tidigare skrivit om.


artikel1

artikel2

Pedagogiska tankar och resonemang, Tankar om hästar

Du måste visa vem som bestämmer! Eller?

Ett mycket vanligt råd man får i sin relation med hästar är ”Du måste visa vem som bestämmer!” Det kan stå i böcker, det kan man se på TV och det kan man mötas av på ridskolan. Enligt mig är detta en helt felaktig uppmaning. Jag ska förklara hur jag menar!

Till att börja med ska vi fundera lite kring vilka det är som oftast får denna typ av råd. Vi kan nog vara ganska överens om att det oftast är den som känner sig lite osäker i hanteringen och/eller ridningen av hästar som får rådet du måste visa vem som bestämmer. Att följa rådet och då gå in och visa vem som bestämmer får därför totalt motsatt effekt! Eftersom osäkerheten givetvis finns kvar. Risken är också väldigt stor att hästen reagerar precis tvärt emot mot vad personen egentligen önskar eftersom hästen känner precis det personen inte vill visa. Dessutom är det vanligt att innebörden i ordet bestämmer lätt går över i otrevligheter och att man i sin önskan om att visa vem som bestämmer visar upp en aggressiv variant av sig själv.

Jag tror generellt inte att något trevligt samarbete någonsin börjar med att en människa går in till en häst och visar vem som bestämmer. För det är ju ett samarbete vi vill ha med hästen! Något som vi båda mår bra av och som vi båda känner är behagligt.

Däremot tror jag på att vara trygg i sig själv i förhållande till den man ska samarbeta med, och att vara bestämd med vart man vill nå – vilken avsikt man har med sitt samarbete. Det är att vara en god ledare. Och en god ledare får följare! Att vara bestämd med sitt syfte innebär inte att man visar vem som bestämmer. Hänger ni med i mitt resonemang?

Att som ledare vara bestämd med sitt syfte innebär att man strävar efter att hitta metoder som gör att man når sitt syfte – metoder som gör att båda samarbetsparterna når fram utan att hamna i en kamp. I det här fallet människan och hästen. Det finns alltid vägar att gå för att nå ett mål. Men ibland kanske just den väg du behöver aldrig tidigare är hittad!

Att ha bestämt sig för att nå någonstans tillsammans med någon är inte att bestämma över denne. Att gå in med avsikten att visa vem som bestämmer tror jag därför skapar långt många fler problem mellan människa och häst än vad det ger lösningar! *

Jag tänkte visa ett exempel som gjort mig mörkrädd! Detta kommer från en barnbok min dotter en gång fick. Jag har faktiskt beslagtagit den och lagt undan den. Ni förstår varför när ni ser detta:

bok

bok0

bok1

bok2


* Byt ut relationen människa-häst mot människa-människa så stämmer det precis lika bra!

Pedagogiska tankar och resonemang, Tankar om hästar

Säker hästhantering & specialpedagogik.

”Säker hästhantering är lika med att tänka efter före” – det är ett tankesätt vi hästmänniskor får lära oss tidigt. För att förstå hästen måste du sätta dig in i hästens sätt att uppfatta sin omgivning. Du måste lära dig att tänka som en häst! Hästar är flyktdjur och de är dessutom mycket starkare än oss människor. Att hamna i en situation där hästen blir skrämd och stressad kan sluta riktigt farligt, därför vill vi inte hamna där. Vi lär oss att tänka förebyggande, vi lär oss läsa av situationer och vi lär oss att alltid tänka i flera steg framåt. Att ha detta förhållningssätt är för oss hästmänniskor en helt naturlig del av livet. Vi som lever med hästar dagligen och som har gjort det under väldigt många år, vi tänker så utan att längre reflektera över varför vi tänker så.

Kanske var det när jag blev medveten om detta förhållningssätt som intresset för beteendevetenskapen – den för människor – väcktes. Pedagogik i allmänhet och specialpedagogik i synnerhet har sedan länge varit en stor och betydelsefull del av mitt liv. Jag har ägnat mig åt och jag ägnar mig också nu åt studier i ämnet. Det är även så att ett av mina egna barn i en del situationer har utmanat mitt sätt att tänka pedagogiskt och specialpedagogiskt bättre, mer och annorlunda. Och jag har då och då snuddat vid tanken att det inte är helt olikt förhållningssättet för säker hästhantering. Jag har vid några tillfällen fått höra att jag har ett omedvetet sätt att anpassa tillvaron för mitt barn som gör att barnet fungerar problemfritt. (Underförstått att det istället blir problem på andra håll, men det är en annan historia).

Skolverket beskriver specialpedagogiken så här:

Vad är då specialpedagogik? Specialpedagogik handlar om undervisning och socialisation av barn och elever i behov av särskilt stöd och/eller med funktionshinder. Specialpedagogiken i förskola och skola kan sägas ha två huvudsakliga funktioner: åtgärdande respektive förebyggande. Specialpedagogiska åtgärder sätts in när den vanliga undervisningen inte bedöms räcka till (Skolverket).

Jag läser mängder med studielitteratur, både inom det program och de kurser jag läser på universitetet och också av stort eget intresse vid sidan om. Den senaste tiden har jag av högst personliga intressen läst en hel del litteratur av Ross W Greene och Bo Hejlskov Elvén. Min uppfattning är att det tankesätt de båda står för, är det tankesätt jag haft med mig från mitt förhållningssätt gentemot hästar till mitt förhållningssätt mot människor – och då särskilt människor i behov av särskilt stöd. Men jag har inte lyckats riktigt att sätta ord på det förrän nu.

Här kommer nu en liten jämförelse mellan säker hästhantering och den specialpedagogik som främst de båda författarna ovan förespråkar:

Vi vet att vi måste lära oss att tänka som hästar för att förstå hästar.

Att sätta sig in i andra människors perspektiv är grunden till att kunna hjälpa andra människor. Den danske filosofen Sören Kirkegard sammanfattar det hela utmärkt:

”Om jag vill lyckas med att föra en människa till ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera”. (Sören Kirkegaard).

 

Vi vet att hästar läser av hur vi mår och hur vi känner oss.

Många människor som uppfattar omvärlden lite annorlunda är också är väldigt känsliga för de känslor som finns runtom dem, de känslor andra människor bär kan de ibland liksom nästan ta över. Ilska och irritation smittar. Men lugn smittar också!

 

Vi vet att hästar är flyktdjur så vi vill inte skrämma dem på flykt.

Stress är en vanlig känsla hos människor som uppfattar omvärlden lite annorlunda. Stress kan göra att en människa – liksom en häst – vill fly från situationen. Flykt kan orsaka fara och därför vill man inte att någon blir så stressad att den känner att den enda utvägen är att fly.

Vi vet att hästar uppfattar vårt kroppsspråk tydligt och vi lär oss därför att anpassa det.

Kroppsspråk påverkar hästar, men det påverkar också människor mycket mer än vad man kan tro. Ett kroppsspråk kan förmedla en känsla, det kan vara ett hot och det kan stressa. Att röra sig mot någon kan betyda fara, att se någon stint i ögonen kan vara en utmaning. Men ett kroppsspråk kan också signalera lugn och trygghet!

Vi vet att hästar är mycket starkare än vad vi är, så vi vill inte hamna i konflikt med hästar.

Man vill inte hamna i en konflikt med en stor stark häst och man ska inte hamna i konflikt med en människa som är stressad och på väg in i en kaosfas. Därför ska man se till att inte hamna där! Att lära sig strategier för att undvika konflikter är av yttersta vikt för säker hästhantering och precis lika viktigt för att kunna hjälpa människor som uppfattar omvärlden annorlunda.

Vi vet att vi tillsammans med hästar behöver läsa av vår omgivning och att tänka i flera steg framåt.

För att undvika konflikter och stress och hotfulla utmanande situationer behöver man lära sig att tänka i flera steg framåt. Att förebygga och att se vad som orsakar vad. Om det börjar regna när man står på en ridbana utomhus för att hålla ridlektion – vad är det första man gör?*

Vi vet att för att bli hästars ledare måste vi utstråla trygghet och ansvar.

Man kan bara bli ledare om någon väljer att följa! Det gäller med såväl hästar som människor. Man kan aldrig tvinga någon att se en som ledare, men man kan erbjuda en trygghet och ett ansvarstagande som gör att hästar och människor väljer att låta en leda dem.


Detta var mina personliga funderingar och jämförelser mellan säker hästhantering och specialpedagogik. Det kan alldeles säkert vara någon som gjort en liknande jämförelse förut, men jag har inte hittat något. Är du intresserad av den specialpedagogiska kunskapen som är beskriven ovan – läs gärna mer via de länkade författarna!


* Man tittar mot publiken för att se om någon är på väg att fälla upp ett paraply. Om man ser någon vara i färd med just detta hinner man berätta att hästar kan reagera negativt på paraplyer och att man därför ska undvika det i närheten av hästar. Man har då förhindrat att en häst blir rädd och flyr, drar med sig resten av gruppen (eftersom hästar är flockdjur) och man har därmed alltså förhindrat att åtta-tio elever ramlar av bara för att det började regna.

 

Pedagogiska tips, Ridskoleliv

Att ta sig från stallet till ridbanan.

För att kunna delta i ridlektion behöver man på ett säkert sätt kunna ta sin häst från stallet och till platsen där ridlektionen ska bedrivas, här kallat ridbanan. Detta är något man ansvarar för själv om hästen inte redan finns på ridbanan på lektionen innan. Det finns en hel del saker att tänka på. De regler och rutiner som finns är till för att detta ska ske på ett för både hästar och människor säkert sätt. Det är därför viktigt att följa dessa regler.

Detta inlägg fungerar som en liten instruktion till dig förälder som ska hjälpa ditt barn vid ridning på ridskolan! Det fungerar givetvis också som inspiration till den som arbetar med just denna uppgift på ridskolan.

När en ridgrupp tillsammans ska lämna stallet är det mycket viktigt att hela gruppen går ut tillsammans. Hästar är flockdjur och kan bli oroliga vid rörelser och förflyttningar runt om sig. Om någon i detta är mitt i att fortfarande förbereda sin häst för ridlektion kan det bli otäckt och farligt.

Se alltid till att komma i god tid inför din ridlektion. Att sköta sadla och tränsa hästen kan du läsa mer om när du klickar på länkarna i orden. Det är också något du lär dig allra bäst genom att praktisera det. Senast fem minuter innan lektionsstart ska ridgruppens hästar och elever vara klara. Att gå med hästar i grupp ut från ett stall innebär alltid att den hästen som är längst bort från utgången går först. Detta för att den inte ska bli lämnad sist, känna sig orolig, vilja springa ifatt flocken och då har längst väg att springa.

Någon ur gruppen (eller ridläraren om det är dagens första grupp) ställer frågan:

Är det någon som INTE är klar?

Om ingen svarar på frågan betyder det att alla är klara. Om någon inte är klar måste den säga till. På det vis frågan är ställd är tanken att den/de som inte är klara tydligt ska höras. (Jämfört med om frågan var omvänt ställd och alla som var klara ropade JAA medan den som inte var klar inte skulle höras alls).

Olika stall ser olika ut och i vårt stall har vi två gångar. För ryttare bekanta med just vår ridskola kommer här den ordning vi skulle gå i om precis alla hästar skulle gå ut till lektion samtidigt:

Twain, Concorde, Jarrod, Valentino, Julle, Rednex, Heiress, Jolly, Surprize, Judith, Silver, Ciwun, Tussilago, Tanja, Gnista, Kyrie.

Judith som då blir den första från den andra stallgången av två, börjar då gå så att hon kommer i lämplig tid och avstånd till den sista hästen från den första gången.

Håll kontakt med varandra i gruppen och ha överblick. Här måste de vuxna hjälpa till och vara ansvariga. Till varje barn som hanterar en häst medföljer alltid en vuxen.

När man leder en häst i ett led bland andra hästar är det mycket viktigt att hålla avstånd. Det är alltid viktigt att hålla säkra avstånd. Vi kallar avståndet mellan hästarna ”en hästlängd”. För små barn brukar vi ibland säga ”en osynlig häst”. Överblick framåt över gruppen är också mycket viktigt och här har den vuxne också ett stort ansvar.

När gruppen är ute men ännu inte fått komma in på ridbanan är det väldigt viktigt att stå stilla och att hålla sin plats kvar i ledet. Du kan inte gå ur ledet och gå små ärenden med din häst. Det skapar (åter igen) oreda i flocken och kan till och med resultera i farliga händelser.

Innan den nya gruppen får gå in på banan (vare sig du kommer med häst eller utan) måste ridläraren ha gett signal för att det är tillåtet. Ridläraren måste se till att den tidigare gruppen är avslutad och att de tidigare ryttarna är avsuttna. Detta hör också till den så viktiga säkerheten.

När den nya gruppen kommer in går de nya hästarna fortsatt på led längs med fyrkantspåret bakom den grupp som redan står på plats. Ha nu överblick både på det led du går i samt den grupp som redan står på ridbanan. Troligtvis är det så att några hästar ur den tidigare ridgruppen har lämnat sina platser och nu står på ett annat led för att gå ut från ridbanan. Den första hästen i ledet du går på på väg in tar den lediga platsen längst bort från grinden. Den andra hästen tar den näst bortersta lediga platsen och så vidare. Den sista hästen i det led som kommer in tar den sista lediga platsen, närmast grinden.

Det som sedan ska ske kan du läsa mer om här. Ett annat inlägg för hur du på ett säkert sätt tar dig i motsatt riktning – från ridbanan till stallet är också under konstruktion.

Kanske tycker du att det verkar krångligt och svårt, mycket att tänka på och att lära. Vi vet att det kan kännas så! Därför är vi som arbetar på ridskolan väldigt glada över att du har läst detta inlägg! Vi påminner dig sedan i verkligheten där ute bland hästarna, inte för att vi vill verka tjatiga utan för att kunskap är en färskvara som ständigt måste hållas aktuell. Vi vill alltid dig, ditt barn och våra hästars allra bästa!

ta-sig-till-ridbanan

Pedagogiska tips, Ridskoleliv

Att hjälpa sitt barn på ridskolan!

Det är vanligt att man som förälder förväntas vara med och hjälpa sitt barn när barnet börjar rida. Om man själv inte alls är hästvan kanske man till och med drar sig för att låta sitt barn börja rida just på grund av det. Detta inlägg fungerar som en liten instruktion till dig förälder som ska hjälpa ditt barn vid ridning på ridskolan! Det fungerar givetvis också som inspiration till den som arbetar med just denna uppgift på ridskolan.

Låt oss anta att hästarna nu redan står på plats på ridbanan och ridläraren kallar in nästa ridgrupp – ditt barns ridgrupp. I detta läge är det väldigt viktigt att du iakttar de rutiner som finns kring det som ska ske. Hästar känner sig trygga med struktur och ordning och att saker följer det mönster de brukar. Hästar som arbetar på ridskola är vana vid att stå på en särskild plats då lektionerna börjar och slutar. Det kallas medellinjen. Ridskolehästar är också vana vid att där sker ryttarbyten då och då.

När du och ditt barn vet vilken häst ni ska samarbeta med för dagen går ni lugnt fram till den. Att röra sig lugnt och samlat kring hästar gör att de känner sig trygga. Även om du är nervös eller orolig själv (det är ju faktiskt helt okej att vara det!), försök att ta kontroll över ditt kroppsspråk så att du inte utstrålar stress.

Börja med att prata med hästen och att klappa den! Både du och ditt barn behöver bekanta er med er nya kompis. Hästen är inte ett redskap, hästen är en vän!

Innan du gör några ansatser till att lyfta upp ditt barn på hästens rygg eller liknande, invänta ridlärarens instruktioner. På en välorganiserad ridskola ser ridläraren över gruppen då alla ekipage för lektionen är på plats och står stilla. Därefter ger ridläraren instruktionen ”förbered uppsittning”. Det betyder att du ska känna på sadelgjorden (”skärpet runt hästens mage”) att den sitter fast men inte för hårt. Du ska också se till att stigbyglarna (de ryttaren sedan har fötterna i) är nere. Vill du förbereda ännu mer kan du mäta barnets arm med längden på stiglädret. Det gör att längden blir ungefär rätt för benen när barnet sedan sitter till häst. Mer om uppsittningens olika delar kan du läsa här!

Nästa instruktion från ridläraren är ”varsågod att sitta upp”. Först då är det tillåtet att låta barnet sitta upp på hästen. Denna instruktion kan också komma i direkt följd på den förra instruktionen och det betyder i sådant fall att när du förberett uppsittning får ditt barn sitta upp. Ridläraren går under tiden till varje ekipage och gör en så kallad ”säkerhetskontroll”; känner på sadelgjorden, kontrollerar stigläderlängden, hjälper eventuellt barnet med tygelfattningen etc. Ibland är det så att du själv har lärt dig något för länge sedan och att du har viss kunskap om hur det ska vara. Då är det viktigt att du tänker på att vägen till det slutliga målet ser lite olika ut beroende av elevens ålder och nivå, och att ridläraren har kunskap om ordningsföljden för inlärning av varje specifikt moment. Läs gärna detta inlägg om delar och helhet för ökad förståelse kring just det!

När det är dags för lektionen att starta – dags för hästarna att sättas i rörelse – berättar ridläraren när det är tid att sätta igång varje ekipage. Ofta har hästarna en speciell ordning där de fungerar bäst och denna vet ridläraren. Invänta även här instruktioner. Gå inte onödiga kringelikrokar utan tänk korta, raka vägar fram till det led som bildas. Håll i hästens tygel en bit under hästens huvud om inget annat anges.

Hästarna i ett led ska gå med jämna avstånd. Inte för nära och inte för långt ifrån varandra. Det bästa avståndet kallas ”en hästlängd”, ibland kallar vi det ”en osynlig häst” för barnens förståelse. Detta avstånd är viktigt att eftersträva för att lektionen ska få ett bra flyt. Som förälder till ett barn som just börjar rida är detta din allra viktigaste uppgift! Barnet har mycket att tänka på och kan inte alltid ha uppsikt och bedömning över just avståndet till framförvarande häst.

På ridskolan är du och ditt barn ett team som förväntas samarbeta för att lösa de uppgifter ni får. Förmedla på allra bästa sätt detta till ditt barn! Utgå åter igen från att hästen är er vän och om något händer som ni inte har räknat med så är den mest troliga anledningen att ni har gett hästen felaktiga förutsättningar. Försök att behålla denna positiva syn på hästen – alltid! Om det uppstår problem, tänk att du och ditt barn tillsammans jobbar på en lösning. Givetvis med ridlärarens hjälp!

Det är viktigt att du och ditt barn har en bra kommunikation, men ni får inte prata med varandra för mycket och för högt. Ridläraren ger instruktioner och ibland kan du som förälder behöva hjälpa ditt barn att tolka dem. Du ska inte undervisa ditt barn! Ibland är barn väldigt ivriga att göra uppgifter utan hjälp. Det är en inställning som är positiv och som uppmuntras i ridningen, men om du allt för tidigt överlåter åt ditt barn det ni borde utfört som ett team kan det inte bara störa ridlektionens flyt utan det kan också bli direkt farligt. Kolla av med ridläraren när/om det skulle gå bra att överlåta mer ansvar på barnet. Omvänt gäller också att du inte bör hjälpa ditt barn för mycket när barnet är i ett utvecklingssteg redo att ta över mer ansvar. Det är en balansgång och det kan också bero på dagsformen både hos barn, häst (och kanske även förälder!).

Om ditt barn behöver ändra på något, exempelvis längden på ett stigläder eller ta av sig en jacka – påkalla ridlärarens uppmärksamhet och berätta ditt ärende. Du får inte stanna med hästen var som helst. Även detta har en särskild rutin. Själv skulle du nog inte heller stanna bilen mitt i vägen för att ta av dig din jacka!

Slutligen; Om du inte uppfattar vad som sades, vad som skulle göras eller hur det skulle gå till – avvakta hellre än agera i ovisshet – och VÅGA FRÅGA!

Många ridskolor anordnar föräldrakurser där nybörjarföräldrar får möjlighet att lära sig om hästens beteende, att förbereda hästen för ridning samt hur man förväntas agera kring sitt barn när det sitter till häst. Anmäl dig till en sådan kurs om du har möjlighet! Och fortsätt gärna att kika in här då och då framöver förstås 🙂

Lycka till på ridskolan tillsammans med ditt barn!

tips