Om strukturer och röda trådar

Idag ska jag skriva om att hitta strukturer som fungerar på olika innehåll och om röda trådar!

Att ha förmågan att på ett genomtänkt vis skapa, upprätthålla och avsluta ett undervisningstillfälle är något att sträva mot! En så kallad “röd tråd” ger verkligen en märkbar skillnad mellan en bra och en mindre bra verksamhet!

Det är mycket klokt att lära sig någon form av struktur som man känner sig bekväm med. I en befintlig struktur kan man sedan placera in olika innehåll beroende av vad som för tillfället är aktuellt. Om man tänker efter så är det väldigt mycket i samhället som bygger på just strukturer. Att bli medveten om och att förstå strukturer är ett stort steg på väg mot pedagogisk förståelse. Så var det för mig!

På ridlärarutbildningar lär man sig att skriva lektions-PM. Det är en sorts röd tråd, ett sätt att skapa en struktur att fylla med innehåll som passar för tillfället. Ett ridpass består av uppvärmning – huvudövning – nedvarvning. Det har Mari Zetterqvist Blokhuis skrivit väldigt tydligt och bra om i boken Pedagogik för ridlärare – Strömsholmsmetoden (2004). Det var Mari som verkligen inspirerade mig i början av mitt pedagogikintresse när hon var min pedagogiklärare på Ridskolan Strömsholm 2004. Tack för det Mari, du är en förebild!

Som universitetsstuderande i ämnet pedagogik – vilket jag ju blev sedan – lär man sig också ganska snart att strukturen är grunden till allt! Väldigt ofta förekommande är skrivuppgifter av olika slag; uppgifter, examinationer, pm, uppsatser. Det är lätt att tappa bort sig om man inte har den grundläggande strukturen att falla tillbaka på. En uppsats på universitetet består (huvudsakligen) av inledning – metod – resultat – diskussion.

Någonting jag också alltid har med mig är den retoriska tumregeln (retorik = läran om talekonst):

“Säg vad du ska säga, säg det, sammanfatta vad du just har sagt”

Med hjälp av de tre typerna av struktur ovan har jag funnit en personlig variant av struktur som jag upplever fungerar på i princip allt jag arbetar med att lära ut. Min egen struktur ser alltså ut såhär:

  1. Uppvärmning. Inledningen. “Säg vad du ska säga” (presentera lektionens tema)
  2. Huvudövning. Utföra, undervisa – “säg det!” Här jobbar jag med metoder + resultat.
  3. Nedvarvning. “Sammanfatta vad du just har sagt”. Diskussion – återkoppling.

Dagens ämne på bloggen har varit strukturer och röda trådar. Jag har visat tre olika typer av strukturer som jag hittat genom åren och som jag sammanfört till en egen personlig modell. Du får gärna låna modellen!


Dagens extramaterial; Kan du se strukturen i blogginlägget? 🙂

Om Maria Falck 151 artiklar
Ridlärare och pedagog med en vision om att vi kan skapa framtidens ridskola med traditionell häst- och ridkunskap i kombination med moderna pedagogiska undervisningsmetoder!