OM IDÉEN

Ridskolepedagogik står för utbildningsvetenskap i ridskolemiljö. Syftet med ridskolepedagogik är att skapa klarhet kring utbildningsvetenskapliga teorier och begrepp samt visa på dess konkreta användbarhet i praktiken på ridskolan. Kort sagt; En forskningsaktuell utbildningsvetenskaplig förankring i traditionell ridskolemiljö.

Frågorna “vad?”, “varför?”, “hur?” och “för vem?” är centrala inom pedagogiken och didaktiken. Vad vill jag lära ut?, varför vill jag lära ut det?, hur ska jag lära ut det? och för vem vill jag lära ut det? Att tänka i de banorna och att ställa sig de frågorna gynnar i allra högsta grad alla lärsituationer! Prova och se!


Vad är det då jag vill med Ridskolepedagogik? Jag vill visa ett pedagogiskt perspektiv på ridskolemiljö där utbildningsvetenskapliga teorier och begrepp omsätts i praktiken på ridskolan. Jag vill bidra till nya sätt att tänka på sådant som görs på det vis det alltid gjorts. Jag vill utmana till nya sätt att göra det gamla.

Den genuina förståelsen för ridningen, hästkunskapen och säkerheten är grunden förstås, och det är alltid där jag börjar. I min egen ridskoleverksamhet där jag verkar i praktiken hittar jag ingångarna – behoven av utveckling. Sedan söker jag svar i min andra verklighet; Universitetsvärlden. Jag hittar ofta svar i allmän utbildningsvetenskaplig form. Min uppgift – eller mitt kall om du så vill – är att göra dem ridskolepedagogiska. Inom vetenskapen kallas detta arbetssätt för abduktion:

Från enskilda fall formuleras en preliminär teori. Teorin testas sedan på nya fall och teorin utvecklas. Den ursprungliga teorin kan då utvecklas och utvidgas för att bli mer generell (Patel & Davidson, 2003, s. 24).

Jag gör dock inte anspråk på att vara någon vetenskapsman. Det är utveckling och nya synsätt som är mitt område. Inte nödvändigtvis nya teorier, även om de kanske kommer med på köpet..!

Det sägs att Albert Einstein sa “If you can´t explain it simply, you don´t understand it well enough” och det har kommit att bli min definition av pedagogik; Det du ska lära ut det ska du kunna så bra och så genuint att du kan servera det på olika sätt med olika djup så att det passar olika deltagare vid olika tidpunkter. Om du har förmågan att snabbt analysera varje lärsituation och servera kunskapen på det sätt som allra bäst lämpar sig beroende av personer och situationer – då har du lyckats!

Svaret på frågan vad? är alltså att med Ridskolepedagogik vill jag förmedla min definition av pedagogik i ridundervisning, bidra till det pedagogiska perspektivet på ridskolemiljö, stimulera till pedagogisk utveckling, samt upptäcka och förmedla ny ridskolepedagogisk kunskap. Jag tänker att det är en oerhört viktig del av framtidens ridskola!

Hur har jag tänkt lägga upp skrivandet här på min sida? På två olika vis. Klickar du dig till min blogg kommer du att finna vardagliga tankar som kommer  från mitt arbete som dels ridskolechef och dels undervisande ridlärare på min ponnyridskola. Jag kommer  att skriva om mina tankar kring pedagogik, ledarskap och relationer både i förhållande till hästar och människor. Jag kommer också att skriva om mina tankar kring den pedagogik som kommer från mina studier på avancerad universitetsnivå.

Klickar du istället på utbildning och kurser eller skriftligt material kommer du att komma till sådant som är “färdigt”, det vill säga sådant material som jag arbetat med länge och som jag nu är redo att presentera i större skala. Dessa sidor är under uppbyggnad och fylls just nu kontinuerligt. Det ger också ett svar på hur?

Jag är nu också – till min stora glädje – involverad i flera olika utbildningsprojekt på lokala ridskolor, via Ridsportförbundets olika distrikt och även inom ridlärarutbildningarna på Ridskolan Strömsholm. Jag skriver också just nu magisteruppsats via Linköpings Universitet om mitt specialområde yngre barn på ridskola. Därefter ser jag gärna en framtid där jag fortsatt kan kombinera mitt arbete i praktiken på min ridskola med att arbeta vidare både med undervisning och forskning inom mitt område! Planer på att skriva böcker finns också!


Varför vill jag ägna mig åt Ridskolepedagogik? Den frågan har väldigt många svar. Det är mitt “kall” och något jag egentligen ägnat större delen av (häst)livet åt. Först omedvetet och nu högst medvetet! Jag vill skriva blogg om mina tankar för min egen del givetvis. Det är ett sätt att befästa de bra tankarna och att sortera ut de mindre bra. Jag har alltid tyckt att skrivande ger mig en bra överblick. Jag har i och med mina utbildningsvetenskapliga universitetsstudier i kombination med mitt praktiska arbete på ridskolan en ganska unik möjlighet att kombinera de båda världarna på ett vis som inte är tillgängligt för så många. Jag har genom åren insett att denna kombination har gett mig en stor samling tankesätt, kunskaper och färdigheter som också kan komma andra ridskolepedagogikintresserade till stor nytta och användning. Jag vill gärna dela med mig av det! Det är därför också ett svar på frågan, varför?


För vem vill jag skriva detta? Vilka personer kan tänkas ha glädje, nytta och användning av mina tankar? Alla som är intresserade av utbildningsvetenskap på ridskola! Kanske kan elever på min egen ridskola titta in och få en extra förklaring på något de gjort på en lektion och funderat kring. Kanske elevernas föräldrar som suttit vid sidan om och tittat. Kanske min personal vill läsa mer om de tankar som ligger till grund för det jag försöker förmedla på våra personalmöten. Kanske någon helt annan? En ridlärare på en annan ridskola som funderar kring sin egen pedagogik, en elev eller en förälder från någon annanstans. Eller kanske till och med någon som sysslar med utbildning av dem som ska utbilda. Kanske har detta gjort mig till en av dem!? Min filosofi bygger på att kunskap är till för att spridas! För alla som vill, är svaret på frågan för vem?


Jag kommer gärna till er verksamhet och pratar om min ridskolepedagogik!

BPRS Ridskolepedagogik är en bifirma under Björkviks Ponnyridskola AB, ännu i en uppstartsfas. Denna sida kommer att kontinuerligt fyllas med information – klicka dig gärna runt och se dig omkring. Ridskolepedagogik finns också på Facebook och Instagram.
Kanske har du något ridskolepedagogiskt du behöver hjälp med? Kanske vill du samarbeta med mig i någon form? Tveka inte att höra av dig om du blir nyfiken och vill veta mer!
Välkommen!
maria@bjorkviksponnyridskola.se