OM MIG

Jag är ponnytjejen som blev ridlärare!

Jag har arbetat som ridlärare i sjutton år och drivit egen ridskola i elva. Min utbildningsväg började med Svenska Ridsportförbundets ungdomsledarkurser och gick sedan vidare till några olika ridlärarutbildningar.

Till en början gick jag dåvarande ”Högre Häst” på Vretaskolan (2001/2002) – en ettårig eftergymnasial utbildning där hästskötarexamen och ridledarexamen ingick. Jag fick sedan anställning på en ridskola och utbildade mig under anställningstiden vidare genom dåvarande BRIK (Biträdande ridinstruktörskurs – idag motsvarande SRL 1) 2004 på Ridskolan Strömsholm. Därefter en kurs i Pedagogik och Ledarskap också på Ridskolan Strömsholm.

Sedan gick min väg vidare till en beteendevetenskaplig utbildning på universitetet, fortfarande parallellt med ridläraryrket men nu i form av en egen verksamhet.

Jag har en fil. kand i pedagogik där jag i examen utöver pedagogikämnet också har sociologi/ungdomssociologi/ledarskap, små barn språk/små barns samspel och utveckling samt genusvetenskap.

Jag fortsatte därefter till ett masterprogram i utbildningsvetenskap (pedagogiskt arbete/specialpedagogik) och det är där jag är idag. Parallellt med att driva egen ridskola studerar jag 25% på avancerad nivå.

Min plan och mitt mål är att i någon form föra denna högre pedagogiska utbildning tillbaka till där det hela började – ridskolan. Jag är särskilt inriktad mot pedagogisk ridundervisning för små barn.

Jag drömmer om att skriva böcker i ämnet och att skapa kurser och föreläsningar. Men jag börjar så här! Vad roligt att du hittat hit!

Maria Falck

info@bjorkviksponnyridskola.se

mariaridskolaponny3