MEDLEMSKAP

Här kommer du snart att kunna bli medlem månadsvis och på det viset få tillgång till inlägg, material och pedagogisk rådgivning som inte visas på sidan officiellt. Du kommer helt enkelt “bakom kulisserna” och får då tillgång till ännu mer ridskolepedagogik.

Syftet med medlemskapet är att ge dig stöd i din roll som ridlärare med fokus på den undervisning du bedriver och i och med detta de pedagogiska utmaningar du stöter på i din vardag. Mer information om detta kommer!

Innehåll (prel.)

  • En webbföreläsning/månad, med tillhörande praktiska “läxor” att ta med dig och tillämpa i din verksamhet på ridskolan.
  • Veckans ridövning varje vecka. Komplett med tips på upplägg för olika nivåer på ridskolan.
  • Ett nytt pedagogiskt arbetsmaterial/månad.
  • Gruppdiskussioner med andra medlemmar, ridlärare från när och fjärran. Ett pedagogiskt nätverk!
  • Personlig pedagogisk rådgivning/handledning av mig, i ämnen som berör kunskapsbildning, lärande, utbildning och undervisning på ridskolan.