Lektionsplanering.

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om vad man bör ha i åtanke då man gör ett Lektions-PM. I detta inlägg ska jag beskriva hur vi praktiskt arbetar med detta på vår ridskola.

På en ridskola med många lektioner och flera olika ridlärare är det extra viktigt att det finns en enhetlig basplanering som gäller för samtliga lektioner. För personalens skull, för elevernas skull, och för hästarnas skull. Detta lyfte även Bo Tibblin vid Ridlärardagarna på Strömsholm i början av mars där jag, två av mina ridlärarkollegor och många av landets alla ridlärare hade samlats. Denna planering bör göras av en person som har till uppgift att ha ett övergripande ansvar. På vår ridskola är denna person jag.

Vår “lektionsvecka” börjar med lördag och slutar med torsdag (fredag ingen ridverksamhet). Varje termin har en terminsplan som sedan varje lektionsvecka planeras efter. På fredagar gör jag ett utkast till lektionsplanering utifrån det tema som jag tidigare satt som veckans övning på terminsplanen.

Under helgen har jag sedan själv ett antal lektioner på olika nivåer, allt ifrån de allra yngsta eleverna i Hästis till den grupp som på vår ridskola är den på högst nivå – Märke 5. Under helgen arbetar jag efter min egen planering och korrigerar den vid behov. Ibland kan jag göra helt enligt plan, ibland behöver jag tänka om mitt under arbetets gång – det är det oftast inte någon som märker!

På måndag morgon ser jag åter igen över min lektionsplanering, skriver om den om det är så att jag i det praktiska genomförandet ändrat något utifrån min första plan. Därefter mailar jag ut den till mina anställda ridlärarkollegor, eftersom det är de som har de flesta av vardagskvällarnas lektioner. Måndag förmiddag har vi alltid ett “måndagsmöte” där vi kollar av lektionsplaneringen, ponnyerna och allt annat vi behöver stämma av med varandra. Varje ridlärare får gärna lägga sin personliga “touch” på lektionsplanen men det är viktigt att basen bibehålls. Vi har sedan under hela veckan frågan “öppen” kring veckans lektionsplan, genomför den enhetligt på basnivå men på eget personligt vis.

På det viset tror jag att vi bidrar till att rama in verksamheten både för oss själva, våra elever och våra hästar. Ni har dessutom läst det här för; Planering, genomförande och dokumentation är det som ramar in verksamheten. Nu får ni ta del av dokumentationen!

Ett lektions-PM har en viss struktur, så som ni har kunnat läsa i tidigare inlägg. När man arbetat ett tag med detta är det oftast så att man finner ett eget sätt att skriva sina lektions-PM så att det ändå framgår hur lektionen ska bedrivas. Jag och mina ridlärarkollegor har en mycket god samsyn hur lektioner allmänt bedrivs, så därför “räcker” det att jag nu skriver våra lektions-PM på detta kortfattade vis. Vi har en gemensam förståelse för lektionernas inledning, genomförande och avslutning och därför behöver jag endast – då jag skriver – fokusera på vad som är viktigt på respektive nivå.

Att hålla ridlektioner är ju så mycket mer än att “bara gå ut och göra”. Vi lägger ned mycket tid och engagemang på vår lektionsplanering, för att det ska bli så bra som möjligt för alla!

Här bjuder jag på ett av dessa lektions-PM, vecka 38-39 – tema dressyr; övergångar och tempoväxlingar. Håll till godo 🙂

Veckans övning v. 38-39

Om Maria Falck 151 artiklar
Ridlärare och pedagog med en vision om att vi kan skapa framtidens ridskola med traditionell häst- och ridkunskap i kombination med moderna pedagogiska undervisningsmetoder!