GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR 2018

Utbildningar 2018


Utöver detta tillkommer också undervisning på både hippologprogrammet och SRL (Strömsholm) samt interna utbildningstillfällen på olika ridskolor.


Utbildningar på distriktsnivå 2018

10/12 Örebro Läns Ridsportförbund: Små barn på ridskola

23/11 Smålands Ridsportförbund (Ridlärarkonventet): Ridlektionsplanering

20/11 Mittsvenska Ridsportförbundet, Östersund: Pedagogisk Ridskola (heldag)

19/11 Mittsvenska Ridsportförbundet, Sundsvall: Pedagogisk Ridskola (heldag)

12/11 Stockholms Läns Ridsportförbund: Pedagogisk Ridskola (heldag)

23/10 Sisu Västergötland: Pedagogisk Ridskola (heldag)

17/10 Stockholms Läns Ridsportförbund: Pedagogisk Ridskola (heldag)

10/10 Södermanlands/Västmanlands Ridsportförbund: Ridlektionsplanering

7/6 Blekinge Ridsportförbund: Pedagogisk Ridskola (heldag)

23/3 Södermanlands/Västmanlands Ridsportförbund: Pedagogisk Ridskola (heldag)