YNGRE BARN PÅ RIDSKOLA

Yngre barn på ridskola – är en inspirationsföreläsning (fysisk träff – men kan nu också göras online) för ridlärare som arbetar med rid- och teoriundervisning för yngre barn på ridskola. Med yngre barn menas här barn i förskoleålder, ca 2-6 år.
Tid: ca 2,5 h

I takt med att barn i förskoleålder är en elevgrupp som gör entré på allt fler ridskolor behöver ridlärare öka sin kunskap om rid- och teoriundervisning för yngre barn.

De yngre barnen uttrycker ofta en stor längtan att lära. För att du ridlärare ska kunna möta de yngsta eleverna på ridskolan behöver du inte bara ha kunskap om hästar och ridning – du behöver också bland annat reflektera över vad barnperspektiv och barns perspektiv innebär, hur barns meningsskapande kan utgöra grunden till deras lärande samt hur man på ridskolan kan skapa möjligheter för yngre barn att lyckas.

Ridning för yngre barn kan vara både lek och lärande. I denna föreläsning ligger fokus på lärandet. Konsten att möta de yngre barnen där de för stunden är, att lägga undervisningen på rätt nivå för att ta dem vidare och att kreativt använda pedagogiska hjälpmedel.

h2

Ur innehållet:

  • Introduktion till barndomssociologi.
  • Barnsyn.
  • Barnperspektiv och barns perspektiv.
  • Utvecklingspedagogik på ridskolan.
  • Kunskapens zoner – att lägga undervisningen på rätt nivå.
  • Konkretisering och visualisering – tydliggörande pedagogik.
  • Kunskap som helhet och delar i ridlektionsplanering.
  • Pedagogiken och didaktiken i ridlärarpraktiken – tips och tankesätt för ridundervisning av barn i förskoleålder.
  • Individuella övningar, gruppövningar och diskussioner kopplat till rubriker ovan.

Med till föreläsningen följer också ett gäng pedagogiska föremål för inspiration samt förslag på övningar och undervisningsupplägg.


* Yngre barn på ridskola utgör min huvudinriktning och temat för mina examensarbeten inom masterprogrammet i pedagogiskt arbete (Linköpings Universitet). 


Vill du veta mer?
Kontakta mig gärna på ridskolepedagogik@gmail.com