Ridlektionsmodellen i teori och praktik är en inspirationsdag för ridlärare, ridledare och andra som arbetar med ridlektionsplanering och ridundervisning för (barn)grupper på ridskola.
Tid: ca 2 h teori i sal (föreläsning kombinerat med gruppdiskussioner och övningar). + ca 2 h praktiska övningar och upplevelser (till häst).

Detta utbildningsupplägg är möjligt att boka från och med februari 2020.


Det har nog inte undgått någon ridskolepedagogikföljare att jag har utvecklat en ridlektionsmodell, där traditionell ridlära kombineras med en tydlig utbildningsvetenskaplig förankring. Ridlektionsmodellen finns som skriftligt kompendium att beställa av mig – och ridlektionsmodellen kommer också att utgöra ett omfattande avsnitt i min kommande bok.

Vid detta tillfälle får du uppleva ridlektionsmodellen i både teori och praktik!

Lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning är i ständig förändring och den traditionella ridlektionen uppfyller inte alla krav som ställs på en modern lärmiljö. Detta blir extra tydligt när det kommer till exempelvis tillgänglighet och individuell anpassning i grupp. Vi behöver tänka om och modernisera en hel del – samtidigt som vi vill bevara vår traditionella häst- och ridkunskap. Hur gör vi det möjligt?

Det sociokulturella perspektivet på lärande är det idag forskningsaktuella. Däri ingår att som pedagog ständigt sträva efter att utveckla sin förmåga att skapa miljö och kontext för lärande – inräknat tillgängligheten som syftar till att göra lärsituationen åtkomlig och användarvänlig för så många som möjligt. Och att alltid ställa sig frågan; Hur gör jag det möjligt för mina elever att lyckas?

För att du ridlärare ska lyckas med ditt uppdrag behöver du tänka och agera som den pedagog du är. Du behöver ha grundläggande kunskaper om utbildningsvetenskaplig förankring – och du behöver utmana dina tankar kring vad som är tradition och vad som är en användbar och tydlig struktur – och hur man fyller den med variationsrikt innehåll.

Du behöver också – mot bakgrund av både aktuell barndomssociologi och Barnkonventionen – reflektera över hur ditt arbetssätt vid ridlektioner för barn uppmuntrar glädje och lycka här och nu, samtidigt som du utmanar till utveckling och inbjuder till delaktighet och meningsskapande.

Detta tillfälle handlar helt enkelt om konsten att planera och genomföra ridlektioner som fungerar för ridgrupper på olika nivåer och med en stor variation deltagare på ridskolan. Att med hjälp av utbildningsvetenskapen lyfta undervisningssituationen, avsevärt bredda tillgängligheten till lärandet – och att verkligen visa fram ridskolans “skyltfönster” som den pedagogiska situation den är.

Ur det teoretiska innehållet:

 • Ridlektioner – struktur med variation.
 • Ridlektioner som ridskolans “skyltfönster”.
 • Att vara utbildningsvetenskapligt förankrad.
 • Ridskolan som sociokulturell arena.
 • Att se elevernas potential.
 • Tillgängliga lärmiljöer; fysiskt, pedagogisk och socialt.
 • Relationell pedagogik – mötet med hästen, eleven och vårdnadshavaren.
 • Att arbeta i praktiken med kunskapens zoner.
 • Överblick, grovplanering, detaljplanering och genomförande.
 • Grundvägar och tillägg – en tanketvist i traditionell verksamhet.
 • Ridskolehästen som hjälplärare.
 • Yngre barn på ridlektion.
 • Individuell anpassning i grupp.
 • När det inte går som du tänkt dig.
 • Rädda elever.

Till det teoretiska momentet behövs en lektionssal med möjlighet till möblering i grupp/er, samt en projektor.

Efter det teoretiska momentet håller jag en ridlektion för kursens deltagare i dressyr och/eller markarbete enligt ridlektionsmodellen där jag visar på hur de teoretiska resonemangen kan omsättas och lyftas i praktiken – för både elever och åskådare.

Ur det praktiska innehållet:

 • Praktisk upplevelse av ridlektionsmodellen – i grupp, till häst!
 • Att närma sig elevperspektiv på ridlektionsmodellen.
 • Reflektioner i stunden, kring övning, upplägg och utfall.

Observera att detta inte är en färdighetsträning i ridkonst utan en praktisk upplevelse av en undervisningsmodell. Ridskolan/ridklubben behöver ha konor av minst fyra olika färger á 10 st. Det praktiska momentet kan utföras på ridbana eller i ridhus.


Ridskolepedagogik står för utbildningsvetenskap i ridskolemiljö. Syftet med ridskolepedagogik är att skapa klarhet kring utbildningsvetenskapliga teorier och begrepp samt visa på dess konkreta användbarhet i praktiken på ridskolan. Kort sagt; En forskningsaktuell utbildningsvetenskaplig förankring i traditionell ridskolemiljö. Ridlektionsmodellen är ett tydligt fokusområde!

Vill du veta mer?
Kontakta mig gärna på maria@bjorkviksponnyridskola.se