RIDLEKTIONSMODELLEN i teori och praktik

Ridlektionsmodellen i teori och praktik är en inspirationsdag (fysisk träff – men den teoretiska delen kan nu också göras online) för ridlärare, ridledare och andra som arbetar med ridlektionsplanering och ridundervisning för (barn)grupper på ridskola.
Tid: ca 2 h teori i sal (föreläsning kombinerat med gruppdiskussioner och övningar). + ca 2 h praktiska övningar och upplevelser (till häst).

Det har nog inte undgått någon ridskolepedagogikföljare att jag har utvecklat en pedagogiskt/didaktisk ridlektionsmodell, där traditionell ridlära kombineras med en modern utbildningsvetenskaplig förankring. Ridlektionsmodellen finns också som onlinekurser och skriftligt kompendium.

Vid detta tillfälle får du uppleva ridlektionsmodellen ’live’ i både teori och praktik!

Lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning är i ständig förändring och den traditionella ridlektionen uppfyller inte alla krav som ställs på en modern lärmiljö. Detta blir extra tydligt när det kommer till exempelvis tillgängligt lärande och extra anpassningar. Vi behöver tänka om och modernisera en hel del – samtidigt som vi vill bevara vår traditionella häst- och ridlära. 

Det sociokulturella perspektivet på lärande är idag centralt. Däri ingår att som pedagog ständigt sträva efter att utveckla sin förmåga att skapa miljö och kontext för lärande – inräknat tillgängligheten som här syftar till att göra lärandet åtkomligt för så många som möjligt. Och att alltid ställa sig frågan; Hur gör jag det möjligt för mina elever att lyckas?

För att du ridlärare ska lyckas med ditt uppdrag behöver du tänka och agera som den pedagog du är. Du behöver också – mot bakgrund av både aktuell barndomssociologi och Barnkonventionen – reflektera över hur ditt arbetssätt vid ridlektioner för barn uppmuntrar glädje och lycka här och nu, samtidigt som du utmanar till utveckling och inbjuder till delaktighet och meningsskapande.

Detta tillfälle handlar helt enkelt om konsten att planera och genomföra moderna ridlektioner som fungerar för ridgrupper på olika nivåer och med en stor variation deltagare på ridskolan. Att med hjälp av utbildningsvetenskapen lyfta undervisningssituationen, bredda tillgängligheten till lärandet – och att verkligen visa fram ridskolans ”skyltfönster” som den pedagogiska situation den är.

 

Ur det teoretiska innehållet:

 • Ridlektioner – struktur med variation.
 • Ridlektioner som ridskolans ”skyltfönster”.
 • Att vara utbildningsvetenskapligt förankrad.
 • Ridskolan som sociokulturell arena.
 • Att se ämnets-, undervisningens- och elevernas potential.
 • Tillgängliga lärmiljöer; fysiskt, pedagogisk och socialt.
 • Relationell pedagogik – mötet med hästen, eleven och vårdnadshavaren.
 • Att arbeta i praktiken med kunskapens zoner.
 • Överblick, grovplanering, detaljplanering och genomförande.
 • Grundvägar och tillägg – en tanketvist i traditionell verksamhet.
 • Ridskolehästen som hjälplärare.
 • Yngre barn på ridlektion.
 • Extra anpassningar.
 • Möjlighet att diskutera pedagogiska/didaktiska utmaningar.

 

Till det teoretiska momentet behövs en lektionssal med möjlighet till möblering i grupp/er, samt en projektor.

Efter det teoretiska momentet håller jag en ridlektion för kursens deltagare i dressyr och/eller markarbete enligt ridlektionsmodellen där jag visar på hur de teoretiska resonemangen kan omsättas och lyftas i praktiken – för både elever och åskådare.

 

Ur det praktiska innehållet:

 • Praktisk upplevelse av ridlektionsmodellen – i grupp, till häst!
 • Att närma sig elevperspektiv på ridlektionsmodellen.
 • Reflektioner i stunden, kring övning, upplägg och utfall.

 

Observera att detta inte är en färdighetsträning i ridkonst utan en praktisk upplevelse av en undervisningsmodell. Ridskolan/ridklubben behöver ha konor av minst fyra olika färger á 10 st. Det praktiska momentet kan utföras på ridbana eller i ridhus.

 


Vill du veta mer?
Kontakta mig gärna på ridskolepedagogik@gmail.com