Pedagogisk ridskola – ridskoleverksamhet ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv, är en fortbildningsdag för ridlärare, ridledare och andra som arbetar med rid- och teoriundervisning på ridskola. I fokus står kopplingen mellan forskningsaktuell utbildningsvetenskap och praktisk ämnes/yrkeskunskap. Kort sagt, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund – i ridskolemiljö.
Här ingår också delar ur inspirationsföreläsningarna yngre barn på ridskola och ridlektionsplanering, samt gruppövningar och diskussioner.
Tid: ca 5 h i lektionssal

Ridlärare har lång  och gedigen erfarenhet av både hästhantering och ridning. I sin yrkesverksamhet på ridskolan är ridlärarens uppgift att föra sin egen ämneskunskap vidare till en stor variation av elever; allt från yngre barn till vuxna. Ridskolan vill vara en plats för alla!

I takt med att forskning om lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning är ständigt framskridande behöver också verksamheter inom utbildningssektorn hålla sig ajour. Ämnen som pedagogik, didaktik och barndomssociologi har gått igenom omvälvande förändringar bara under de senaste tjugo åren.  Vi på ridskolan behöver hålla oss uppdaterade för att kunna kalla oss moderna. Framtidens ridskola är vårt ansvar!

Denna utbildningsdag ger dig en tydlig utbildningsvetenskaplig förankring på ett lättillgängligt vis. Teoretiska resonemang varvas med exempel från ridskolans vardag och uppmuntrar till egna tankar, tolkningar och resonemang. Din praktiska yrkeserfarenhet har du med dig – utbildningsvetenskapen ger dig verktygen, och tillsammans blir det ridskolepedagogik!

Ur innehållet:

 • Forskningsaktuell utbildningsvetenskap + traditionell hästkunskap/ridkonst
 • Att vara vetenskapligt förankrad
 • Pedagogisk grundsyn
 • Sociokulturellt perspektiv på lärande – på ridskolan
 • Barnsyn, barnperspektiv och barns perspektiv
 • Att bygga en utbildningsvetenskaplig ridlektionsmodell
 • Kunskapens zoner
 • Perspektiv och perspektivtagning
 • Tydliggörande pedagogik i ridskolemiljö
 • Individuella övningar, gruppövningar och diskussioner kopplat till rubriker ovan.
 • Frivilliga hemläxor för fortsatt utbildningsvetenskaplig förankring i ridskoleverksamheten på hemmaplan.

Med till fortbildningsdagen följer ett gäng pedagogiska föremål för inspiration samt förslag på konkreta övningar och undervisningsupplägg.

Med från fortbildningsdagen följer ny inspiration, nya sätt att se på kunskap och förhoppningsvis också en härlig känsla av gemenskap kring vad vi tillsammans kan göra för framtidens ridskola!


Ridskolepedagogik står för utbildningsvetenskap i ridskolemiljö. Denna fortbildningsdag är en en viktig byggsten – och en övergripande introduktion till hela konceptet!
Vill du veta mer?
Kontakta mig gärna på maria@bjorkviksponnyridskola.se