RIDSKOLEPEDAGOGIK I FOKUS

Ridskolepedagogik i fokus – ridskoleverksamhet ur utbildningsvetenskapligt perspektiv är en fortbildning för ridlärare, ridledare och andra som arbetar med rid- och teoriundervisning på ridskola. I fokus står kopplingen mellan forskningsaktuell utbildningsvetenskap och praktisk ämnes-/yrkeskunskap. Kort sagt, beprövad erfarenhet och utbildningsvetenskaplig grund – i ridskolemiljö.
Tid: Denna fortbildning kan ges som 1 eller 2 heldagar, se nedan.

Fortbildningen ’Ridskolepedagogik i fokus’ är utformad i block. De ingående blocken kan vara av mer eller mindre fördjupad karaktär vilket gör att utbildningen kan sträcka sig över en eller två dagar.

 1. Introduktion till ridskolepedagogik. Denna introducerande del finns också som onlinekurs för egna studier. Den fysiska träffen/liveföreläsningen online ger ytterligare fördjupning och möjlighet att ställa frågor, diskutera med kollegor samt göra arbetsuppgifterna tillsammans.
 2. Tillgänglig ridskola
 3. Yngre barn på ridskola
 4. Ridlektionsmodellen i teori och praktik. Denna del kan ges som enbart teoretisk, och den har också ett praktiskt delmoment för den arrangör som önskar.

Ridlärare har lång  och gedigen erfarenhet av både hästhantering och ridning. I sin yrkesverksamhet på ridskolan är ridlärarens uppgift att föra sin egen ämneskunskap vidare till en stor variation av elever; allt från yngre barn till vuxna. Vi ridlärare arbetar enligt devisen ’en ridskola för alla – hela livet’ (SvRF) och med detta följer ett stort ansvar.

I takt med att forskning om lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning är ständigt framskridande behöver också verksamheter inom utbildningssektorn hålla sig ajour. Vi på ridskolan behöver hålla oss uppdaterade för att kunna kalla oss moderna. Att bygga framtidens ridskola är vår arbetsuppgift!

Denna utbildningsdag ger dig en tydlig utbildningsvetenskaplig grund på ett lättillgängligt vis. Teoretiska resonemang från ämnen som pedagogik, didaktik, specialpedagogik och sociologi varvas med exempel från ridskolans vardag och uppmuntrar till egna tankar, tolkningar och resonemang. Din praktiska yrkeserfarenhet har du med dig – utbildningsvetenskapen ger dig verktygen, och tillsammans blir det ridskolepedagogik!

Ur innehållet:

 • Forskningsaktuell utbildningsvetenskap + traditionell hästkunskap/ridkonst
 • Att vara vetenskapligt förankrad
 • Pedagogisk grundsyn
 • Relationell pedagogik och relationers betydelse för lärande
 • Sociokulturellt perspektiv på lärande – på ridskolan
 • Barnsyn, barnperspektiv och barns perspektiv
 • Att bygga en ridlektionsmodell med pedagogik/didaktik i fokus
 • Kunskapens zoner – att se elevernas potential
 • Tydliggörande pedagogik i ridskolemiljö
 • Tillgänglighet, individuell anpassning och särskilt stöd på ridskolan
 • Individuella övningar, gruppövningar och diskussioner kopplat till rubriker ovan.
 • Frivilliga hemläxor för fortsatt utbildningsvetenskaplig förankring i ridskoleverksamheten på hemmaplan.

Med från denna fortbildningsdag följer ny inspiration, nya sätt att se på kunskap och förhoppningsvis också en härlig känsla av gemenskap kring vad vi tillsammans kan göra för framtidens ridskola!


Ridskolepedagogik står för utbildningsvetenskap i ridskolemiljö. Denna fortbildningsdag är en en viktig byggsten – och en övergripande introduktion till hela konceptet!
Vill du veta mer?
Kontakta mig gärna på ridskolepedagogik@gmail.com