Ledarskap på ridskola är ett kurspaket om fem träffar riktat till ungdomar 11-16 år (och över) som är intresserade av och vill lära mer om pedagogik och ledarskap på ridskola.
Tid: ca 1,5 h/tillfälle (5 ggr).
Kostnad: 500 kr/person.
Minst tio deltagare behövs för att kursen skall genomföras.

Ledarskap på ridskola syftar dels till att ta tillvara och uppmuntra de fantastiska ungdomar vi har inom ridsporten, och dels att öka deras kunskap om att vara goda ledare och förebilder på ridskolan. [Mer utförligt om kursens syfte och upplägg kan du läsa här].

Träffarna innehåller både teoretiska och praktiska moment på temat pedagogik, ledarskap och hästkunskap. Kursen ger en gedigen grund och kan även fungera som förberedande inför Svenska Ridsportförbundets Ungdomsledarkurs (ULK).

Tidigare kursdeltagare har också berättat att de kunskaper de tillägnat sig under kursen varit mycket användbara även i skolan och i andra sociala sammanhang. Kort sagt – kunskap för livet!

Ur innehållet:

  • Att vara pedagogisk ledare.
  • Självbild, självkännedom, självkänsla och självförtroende.
  • Säkerhet med häst.
  • Ridsportens Ledstjärnor.
  • Att våga leda. Ledarrollen. Att tala inför grupp.
  • (Yngre) barn på ridskola.
  • Att lära in och att lära ut.
  • Lärorika teorilektioner för yngre barn.
  • Gruppdynamik. Konflikter. Mobbning. Sociala medier.
  • Ledarskap i praktiken. Att använda sina kunskaper på ridskolan.

Vid varje kurstillfälle delas skriftligt material ut, så att deltagarna vid kursens avslut har ett eget häfte att spara och att använda. Varje träff ger också någon enklare hemuppgift/något att särskilt reflektera kring till kommande tillfälle.

Efter avslutad kurs utfärdas ett kursintyg.


Ridskolepedagogik står för utbildningsvetenskap i ridskolemiljö. Denna inspirationsföreläsning är en viktig byggsten!

Vill du att jag gör denna kurs (eller delar av den) på annan ort?

Kontakta mig gärna på maria@bjorkviksponnyridskola.se för förslag på upplägg! Kursen är genomförbar som ovan beskrivet, alternativt två halvdagar eller en heldag.

Välkommen!