YNGRE BARN PÅ RIDSKOLA


Under konstruktion!

Välkommen till webkursen “Yngre barn på ridskola” – En kurs för dig som vill skapa eller förbättra din ridskoleverksamhet för yngre barn.

 


Tid: ca 2 h
Kostnad: 199 kr

I takt med att barn i förskoleålder är en elevgrupp som gör entré på allt fler ridskolor behöver ridlärare öka sin kunskap om rid- och teoriundervisning för yngre barn.

 

De yngre barnen uttrycker ofta en stor längtan att lära. För att du ridlärare ska kunna möta de yngsta eleverna på ridskolan behöver du inte bara ha kunskap om hästar och ridning – du behöver också bland annat reflektera över skillnaden mellan hur barn är och hur barndom kan göras på ridskolan, vad barnperspektiv och barns perspektiv innebär, hur barns meningsskapande kan utgöra grunden till deras lärande samt hur man på ridskolan kan skapa möjligheter för yngre barn att lyckas.

 

Ridning för yngre barn kan vara både lek och lärande. I denna föreläsning ligger fokus på lärandet. Konsten att möta de yngre barnen där de för stunden är, att lägga undervisningen på rätt nivå för att ta dem vidare och att kreativt använda pedagogiska hjälpmedel

 


 

Ur innehållet:

 

-Introduktion till barndomssociologi.

-Barnsyn.

-Barnperspektiv och barns perspektiv.

-Utvecklingspedagogik på ridskolan.

-Kunskapens zoner – att lägga undervisningen på rätt nivå.

-Konkretisering och visualisering – tydliggörande pedagogik.

-Kunskap som helhet och delar i ridlektionsplanering.

-Pedagogiken och didaktiken i ridlärarpraktiken – tips och tankesätt för ridundervisning av barn i förskoleålder.

-Övningar i din verksamhet kopplat till rubriker ovan.

 


 

Tveka inte att höra av dig om du undrar över något.

Varmt välkommen!

 

Start Course
Level: 1
Teacher: Maria Falck