Pedagogiska tankar och resonemang

Dagens kuggfråga?

“Anpassar ni ridningen hos er till yngre barn?” Klurig fråga! Mitt svar är att vi anpassar inte något alls mot det bakgrund av det faktum att det är yngre barn som rider. Vi anpassar däremot […]

Pedagogiska tankar och resonemang

Ridskolan som sociokulturell arena!

Den forskningsaktuella utbildningsvetenskapen utgår från det sociokulturella perspektivet på lärande. Med detta menas – enkelt förklarat – att den sociala omgivningen och kulturen är det som är mest avgörande för hur individens utveckling och lärande […]

Pedagogiska tankar och resonemang

Superhjälteritten!

… eller dagen då vi till sist fick tag i Skogs-Skurken!  Att yngre barn får möjlighet att uppleva ridning som uppgifter, att det finns syfte, mening – och faktiskt också förväntan på dem, tänker jag […]