Pedagogiska tankar och resonemang

Barnsyn

Idag ska vi titta lite närmare på det som heter barnsyn. Det är viktigt att man som ridlärare för barn funderar kring sin barnsyn, eftersom den speglas i de möten man har med barn och […]