Föreläsningar och kurser

Dags för en lägesrapport!

Här har det varit tyst ett tag! Jag har inte försvunnit alls, det är bara det att allt liksom tog fart! Oj så roligt att så många både hedrande och inspirerande förfrågningar har landat i […]

Pedagogiska tankar och resonemang

Om vi inte talar samma språk…

… så hjälper det inte att jag ropar högre! Ridlärares språk och ordval vid ridlektion är en mycket intressant sak att fundera över. Jag har själv varit en av dem som pluggat kommandon och tillsägelser […]

Föreläsningar och kurser

Spridning!

I fredags var jag på Ridsportens Hus, Strömsholm och pratade om pedagogisk ridskoleverksamhet med inriktning mot mitt specialområde små barn på ridskola. I och med att jag är precis i uppstarten av att sprida Ridskolepedagogik […]

Föreläsningar och kurser

Att förstå det du förstår!

Ett av mina absoluta favoritcitat kommer från den danske filosofen Sören Kirkegard: Det är – tycker jag – så rakt igenom träffande för de pedagogiska processer vi ägnar oss åt. Men det är ju inte […]

Ridskoleliv

En period av kunskapsinhämtning.

Material och presentation inför fredagens ridskolechefsträff står redo och klar! Jag ska prata om utbildningsvetenskap, pedagogisk grundsyn, några teoretiska tankemodeller  att tillämpa på ridskoleverksamhet och slutligen en del om den mer handgripliga pedagogiken i ridlärarpraktiken […]

Pedagogiska tankar och resonemang

Enkätönskan och flow!

Just nu är jag i full färd med att korrekturläsa den enkät jag snart kommer att skicka ut till ett slumpmässigt utvalda av landets till SvRF anslutna ridskolor. Enkäten är en del av en uppgift […]